ผลงาน-กิจกรรมสมาคม

 

 

 

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ในฐานะสมาคมในธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2543 ที่ผ่านมานับจนถึงปัจจุบัน ได้ประกอบการมาแล้วครบ 23 ปี นอกจากสมาคมได้พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆให้กับสมาคม และยังคงจุดม่งหมายเดิมโดยจะยังคงที่จะสร้างประโยชน์ในฐานะองค์กรกลางโดยความร่วมมือจากสมาชิกที่มีความประสงค์เดียวกันในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อโดยรวมให้ดีขึ้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสมาชิกและสาธารณชนที่มีต่อสมาคมจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมได้มีการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้

  1. การหารือหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และวางแนวปฏิบัติต่างๆให้กับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกดำเนินธุรกิจและปฎิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา สมาคมได้มีการหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างครบถ้วย นับตั้งแต่ กระทรวงการคลัง , กระทรวงยุติธรรม , กระทรวงแรงงาน , ธนาคารแห่งประเทศไทย , สคบ. , สำนักงาน ป.ป.ง. , สำนักงาน ป.ป.ส. , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรมการขนส่งทางบก, กรมการปกครอง , กรมสรรพสามิต , สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ , NCB , NDID , DSI และ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ต่างฯ อาทิ การหารือมาตรช่วยเหลือผู้ประกอบการรถสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบ COVIC 19 ,การวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ อัตราทวงถามหนี้ ตาม พรบ.ติดตามทวงถามหนี้ , การหารือ กรณี สคบ. มีกำหนดแก้ไขประกาศคณะกรรมการ 7 ประเด็น การคลายล็อคสถานประกอบการ การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบ Online เป็นต้น

  2. การทำคู่มือวิชาการและสัญญามาตรฐานต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดให้มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมจัดให้มีสัญญาเช่าซื้อฉบับมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจาก สคบ. รวมถึงได้จัดทำคู่มือ 3 ฉบับ ได้แก่ คู่มือ PDPA สำหรับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง , คู่มือการติดตามทวงถามหนี้ และคู่มือการนำส่งข้อมูลให้ NCB  เป็นต้น

  3. งานด้านวิชาการได้แก่ การประชุมคณะทำงานของสมาคมประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะทำงานอีก 7 คณะ มีการประชุมร่วมกันมากกว่าปีละ 50 การประชุม เพื่อแก้ไข ให้ความรู้ รวมถึงการวางแนวปฎิบัติต่างๆให้กับสมาชิก รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบที่โรงแรมและ online เต็มรูปแบบ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมจัดไหม้มีโครงการอบรมสัมมนามากกว่า 17 โครงการด้ รวมถึง งาน dinner talk และ พรบ. ทวงถามหนี้ ที่มีผู้ที่สนใจติดตามอย่างต่อเนื่อง

  4. การจัดเก็บข้อมูลสถิติ และการให้บริการข้อมูลทางด้านธุรกิจเช่าซื้อแก่สมาชิกและสาธารณชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสถิติข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และอัตราค่าธรรมเนียมในการอำนวยสินเชื่อ

  5. ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สมาคมได้มีการจัดกิจกรรมหลายประเภทอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิ การเข้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ , การจัดงาน Thpa golf , โครงการสร้างความสัมพันธ์ภาพกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ที่ชายแดนต่างๆของประเทศไทย การจัดงานขอบคุณคณะทำงานสมาคม ประจำปี ฯลฯ
image
การเข้าหารือหน่วยงานภาครัฐ   
image
การจัดโครงการสัมมนาต่างๆ   
image
การจัดงาน THPA GOLF   
image
การจัดงาน THPA dinner Talk   
image
การไปดูงานต่างประเทศ   
image
กิจกรรม CSR ณ. โรงเรียนวัดนาขุนแสน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้