สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
จะดำรงความเป็นองค์กรกลาง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อใน
ประเทศไทย ให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

 

 

 ธุรกิจเช่าซื้อเริ่มขึ้นในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2472 และได้พัฒนาบทบาทกว้างขึ้น จนถึงปัจจุบันธุรกิจเช่าซื้อได้เข้ามามีบทบาทสูงต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคหันมานิยมใช้บริการเช่าซื้อสินค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า มากกว่าที่จะใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย ธุรกิจเช่าซื้อจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้จำกัด และมีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

และในปี 2543 กลุ่มบริษัทเช่าซื้อ 12 บริษัท ผู้มองเห็นการณ์ไกลและตระหนักในคุณค่าแห่งการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อทั้งระบบเติบโตไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่เหมาะสม  ได้รวมตัวกันก่อตั้ง “สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นองค์กรกลางที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพ และยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของสมาชิกให้อยู่ในระดับคุณภาพโดยทั่วกัน และในปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย สถาบันการเงิน บริษัทให้เช่าซื้อและลีสซิ่ง และบริษัทให้เช่าซื้อและลีสซิ่งของค่ายผู้ผลิตรถยนต์ รวมกันทั้งสิ้น 89 บริษัท และมีส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของธุรกิจเช่าซื้อทั้งประเทศ

ภารกิจและวัตถุประสงค์

ภารกิจ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทเช่าซื้อในการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ

image

วัตถุประสงค์


     ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ รวมทั้งคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของมวลสมาชิก
    สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและการประนีประนอมข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
    ดูแลและสนับสนุนสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพธุรกิจเช่าซื้อ
    ร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อ
    สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจเช่าซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจเช่าซื้อ
    ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิก และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

โครงสร้างสมาคม

คณะผู้บริหารสมาคม

ผลดำเนินงานของสมาคม

ผลงาน-กิจกรรมสมาคม

การสมัครสมาชิกสมาคม-ใบสมัคร

ทำเนียบบริษัทสมาชิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้