ผลงาน-กิจกรรมสมาคม

 

 

 

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ในฐานะสมาคมในธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2543 ที่ผ่านมานับจนถึงปัจจุบัน ได้ประกอบการมาแล้วครบ 23 ปี นอกจากสมาคมได้พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆให้กับสมาคม และยังคงจุดม่งหมายเดิมโดยจะยังคงที่จะสร้างประโยชน์ในฐานะองค์กรกลางโดยความร่วมมือจากสมาชิกที่มีความประสงค์เดียวกันในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อโดยรวมให้ดีขึ้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสมาชิกและสาธารณชนที่มีต่อสมาคมจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมได้มีการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้

  1. การหารือหน่วยงานภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และวางแนวปฏิบัติต่างๆให้กับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกดำเนินธุรกิจและปฎิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา สมาคมได้มีการหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างครบถ้วย นับตั้งแต่ กระทรวงการคลัง , กระทรวงยุติธรรม , กระทรวงแรงงาน , ธนาคารแห่งประเทศไทย , สคบ. , สำนักงาน ป.ป.ง. , สำนักงาน ป.ป.ส. , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรมการขนส่งทางบก, กรมการปกครอง , กรมสรรพสามิต , สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ , NCB , NDID , DSI และ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ต่างฯ อาทิ การหารือมาตรช่วยเหลือผู้ประกอบการรถสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบ COVIC 19 ,การวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ อัตราทวงถามหนี้ ตาม พรบ.ติดตามทวงถามหนี้ , การหารือ กรณี สคบ. มีกำหนดแก้ไขประกาศคณะกรรมการ 7 ประเด็น การคลายล็อคสถานประกอบการ การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบ Online เป็นต้น

  2. การทำคู่มือวิชาการและสัญญามาตรฐานต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดให้มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมจัดให้มีสัญญาเช่าซื้อฉบับมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจาก สคบ. รวมถึงได้จัดทำคู่มือ 3 ฉบับ ได้แก่ คู่มือ PDPA สำหรับธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง , คู่มือการติดตามทวงถามหนี้ และคู่มือการนำส่งข้อมูลให้ NCB  เป็นต้น

  3. งานด้านวิชาการได้แก่ การประชุมคณะทำงานของสมาคมประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะทำงานอีก 7 คณะ มีการประชุมร่วมกันมากกว่าปีละ 50 การประชุม เพื่อแก้ไข ให้ความรู้ รวมถึงการวางแนวปฎิบัติต่างๆให้กับสมาชิก รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งในรูปแบบที่โรงแรมและ online เต็มรูปแบบ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมจัดไหม้มีโครงการอบรมสัมมนามากกว่า 17 โครงการด้ รวมถึง งาน dinner talk และ พรบ. ทวงถามหนี้ ที่มีผู้ที่สนใจติดตามอย่างต่อเนื่อง

  4. การจัดเก็บข้อมูลสถิติ และการให้บริการข้อมูลทางด้านธุรกิจเช่าซื้อแก่สมาชิกและสาธารณชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกฎหมาย ข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสถิติข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และอัตราค่าธรรมเนียมในการอำนวยสินเชื่อ

  5. ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สมาคมได้มีการจัดกิจกรรมหลายประเภทอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิ การเข้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ , การจัดงาน Thpa golf , โครงการสร้างความสัมพันธ์ภาพกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ที่ชายแดนต่างๆของประเทศไทย การจัดงานขอบคุณคณะทำงานสมาคม ประจำปี ฯลฯ
image
การเข้าหารือหน่วยงานภาครัฐ   
image
การจัดโครงการสัมมนาต่างๆ   
image
การจัดงาน THPA GOLF   
image
การจัดงาน THPA dinner Talk   
image
การไปดูงานต่างประเทศ   
image
กิจกรรมพิเศษของสมาคม    
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้