สายสัมพันธ์ คือ ความสำเร็จของคุณ
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย


 

 

 

สารจากประธานกรรมการสมาคม

image

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในส่วนของสมาคมเองยังคงตระหนักถึงความเป็นองค์กรกลาง ที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือของสมาชิก โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆรวมถึงการวางมาตรฐานและธรรมภิบาลการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อโดยรวมให้ดีขึ้น

ถ้าท่านกำลังมองหาสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้วนั้น ผมในฐานะประธานกรรมการสมาคม ขอเรียนเชิญท่านเป็นสมาชิกของ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดดุจเป็นครอบครัวเดียวกัน


นายศรัณย์ ทองธรรมชาติ
ประธานกรรมการ
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

การสมัครสมาชิกสมาคม-ใบสมัคร

ในโลกธุรกิจ ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงทุกวันนี้ การมีสายสัมพันธ์ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ย่อมเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ธุรกิจ ทั้งในการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปกป้องความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพที่มาฉ้อฉลธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิทยาการรูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการรวบรวมปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง  เป็นต้น

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานพลังระหว่างสมาชิก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเช่าซื้อ และเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในการนำเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลข่าวสาร แก่หน่วยราชการหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยวิทยากรอันทรงคุณวุฒิเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรในวงการเช่าซื้อ และจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ถ้าท่านกำลังมองหาสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่าซื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้วนั้นเราขอเชิญท่านเป็นสมาชิกของ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อเราจะได้ใกล้ชิดดุจเป็นครอบครัวเดียวกัน

สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกสมาคม

  1. สมาชิกจะได้รับการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประชุมและรับฟังข่าวสาร เพื่อเป็นการ Update กระบวนความคิดและแนวปฎิบัติการทำงานให้ถูกค้องและสอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในหมู่ของสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
  3. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นทางด้านธุรกิจเช่าซื้อ หรือประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อติดขัดต่างๆในการดำเนินธุรกิจผ่านสมาคม เพื่อให้สมาคมทำหน้าที่เป็นตัวแทนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในบางกรณีหรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษประมาณกึ่งกนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
  5. สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติที่สำคัญ เป็นต้น

 ใบสมัครสมาชิกสมาคม

ใบสมัครสมาชิก THPA (วิสามัญ)    

ใบสมัครสมาชิก THPA (สามัญ) 

 ข้อบังคับสมาคม

เอกสารข้อบังคับสมาคม   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้