กฎหมายอื่นๆ

 กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 2558

 ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันและจำนอง

 ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมจัดให้ลูกค้า

 ตารางเปรียบเทียบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ....

 ตารางเปรียบเทียบร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉ.5

 ตารางเปรียบเทียบร่างประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าฯ

 บันทึกข้อตกลง

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ...)

 แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ใบแทรกแก้ไข

 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16-2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

 แผนภาพข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า

 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558

 ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....

 ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ....

 ร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉ.5

 ร่างตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557)

 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมาตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..........

 รูปแบบคำเสนอขอสินเชื่อ

 สัญญาค้ำประกัน

 สัญญาเช่าซื้อมาตรฐาน

 สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

 หน้าที่และข้อห้ามสำคัญของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้